Biura Obsługi Interesantów

Biuro obsługi interesantów dla Wydziałów Cywilnych, Wydziałów Karnych, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V oraz VII Wydziału Gospodarczego.

Biuro mieści się przy ulicy Andersa 34, skrzydło A, parter.

tel. 94 31 70 221, 94 34 28 628

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny przyjmowania interesantów:

 • Informacja
  poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
 • Biuro Podawcze:
  poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
 • Czytelnia akt (po wcześniejszym zamówieniu akt bezpośrednio w sekretariatach właściwego wydziału sądu):
  poniedziałek: 8:00 - 17:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 • Kasa Sądu
  poniedziałek: 10:00 - 17:00 (przerwa w godzinach 12:10 - 12:30), wtorek - czwartek: 7:30 - 14:30 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), piątek: 7:30 - 14:00 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), obsługa bankowa w dniach wtorek - piątek: 9:00 - 10:00
 
Sąd Rejonowy informuje, iż opłat sądowych można dokonać za pomocą terminala kart płatniczych, który znajduje się na Biurze Podawczym ul. Grottgera 4 oraz przy stanowiskach Biura Obsługi Interesantów ul. Władysława Andersa 34 skrzydło A.

Biuro Podawcze wraz z Czytelnią akt dla IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro mieści się w budynku przy ulicy Andersa 34 pokój nr 92 (główne wejście do budynku, parter)

 • Sylwia Sobieraj, tel: 94 34 28 268
 • Elżbieta Pawelczuk, tel: 94 34 28 252.

Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Grottgera 4, pokój nr 2,

tel: 94 34 79 512

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 15:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Zasady funkcjonowania punktów informacyjnych

Punkty informacyjne zostały utworzone w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. Punkty Informacyjne Andersa 34 połączone są z biurami podawczymi Sądu Rejonowego w Koszalinie, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

Zadaniami punktów informacyjnych jest:

 1. informowanie o funkcjonujących wydziałach sądu okręgowego i sądów rejonowych oraz o zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa),
 2. informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w sądzie,
 3. wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 4. wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
 5. udostępnianie adresów, telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 6. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
 7. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie,
 8. dystrybucja formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
 9. udostępnianie wzorów pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw,
 10. informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu,
 11. informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
 12. informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
 13. kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 14. informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej.

Rejestr zmian dla: Biura Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Kłodziński
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2007-11-16
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
b/d