Sygnatura akt I Ns 106/17 - spis inwentarza

2017-03-24

Sygn. akt: I Ns 106/17
                                                                                                               POSTANOWIENIE


Sąd  Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie następującym :
Przewodniczący: SSR Marta Knotz

po  rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 roku w Koszalinie
na posiedzeniu  niejawnym sprawy z wniosku Haliny Grajek
z udziałem Heleny Piekar, Antoniny Berezowskiej, Reginy Zielonki, Idalii Derleckiej, Izabeli Świerczyńskiej
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Wilhelmie Jankiewiczu

postanawia:
sporządzić spis inwentarza spadku po zmarłym Wilhelmie Jankiewiczu.

                                    
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 637§1 k.p.c. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Wnioskodawczyni Halina Grajek  wykazała, iż jest spadkobierczynią po zmarłym Wilhelmie Jankiewiczu – załączając odpis postanowienia spadkowego wydanego w sprawie I Ns 145/12 przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Wobec czego należało uwzględnić wniosek Haliny Grajek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym Wilhelmie Jankiewiczu.

                                                                                                                                                                                (SSR Marta Knotz)


Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 106/17 - spis inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Sabina Dębiec
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
publikacja postanowienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Sabina Dębiec
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
b/d