Sygnatura akt I Ns 321/17 Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza

2017-06-08

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt I Ns 321/17 zostało wydane postanowienie o spisie inwentarza spadku po Annie Iwonie Jasińskiej (PESEL: 74120604040) zmarłej w dniu 14 listopada 2015 roku w Szczecinie, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Dobre 1C, gmina Będzino. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 321/17 Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Sabina Dębiec
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d