Darmowa pomoc prawna

Zasady udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz.U. z 2018 poz. 1467)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje –
art. 3 ust. 1 ustawy

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw –
art. 3 ust. 2 ustawy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej –
art. 4 ust. 1 ustawy

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona –
art. 4 ust. 2

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej

Gdzie w mieście Koszalin uzyskam bezpłatną pomoc prawną?

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA KOSZALINA:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Rejon Pracy Socjalnej nr 2
ul. Podgórna 16, 94 734-32-63
Poniedziałki 10:00 – 14:00
Wtorki 10:00 – 14:00
Środy 10:00 – 14:00
Czwartki 10:00 – 14:00
Piątki 10:00 – 14:00
Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Łużycka 30, 94 734-32-62
Poniedziałki 09:00 – 13:00
Wtorki 09:00 – 13:00
Środy 09:00 – 13:00
Czwartki 09:00 – 13:00
Piątki 09:00 – 13:00
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Morska 43, 94 734-32-64
Poniedziałki 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Wtorki 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Środy 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Czwartki 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Piątki 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Plakat Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący darmowej pomocy prawnej

 

Darmowa pomoc prawna

 

 

Rejestr zmian dla: Darmowa pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-05-07
Publikacja w dniu:
2019-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-05-07
Publikacja w dniu:
2019-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-05-06
Publikacja w dniu:
2019-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
dodano grupę pomoc prawna