Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sąd Rejonowy w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://koszalin.sr.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • elementy graficzne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, arkusze, które nie posiadają opisów dodatkowych,

.

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Koszalnie
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • E-mail: administracja@koszalin.sr.gov.pl
 • Telefon: 94 31 70 210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej obiektu Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 

- do budynku prowadzą trzy wejścia: dwa wejścia A i B (boczne skrzydła) schodami wykonanymi   z piaskowca, składającymi się z kilku stopnic oraz wejście główne (prowadzące do Zespołów Kuratorskich Sądu Rejonowego w Koszalinie, usytuowanych na II piętrze). Schody przy wejściu A i B wyposażone są w poręcze jednostronne, wejście główne bez poręczy. Drzwi wejściowe pełne stanowiące barierę. W wejściu głównym zamontowano samo otwierające się drzwi, następnie należy pokonać drzwi wahadłowe.  Po wejściu do budynku znajdujemy się na parterze. W korytarzu znajdują się schody (kilka stopnic) Brak podjazdu, dźwigu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, brak rampy podjazdowej. Do Zespołów Kuratorskich można się dostać z prawej strony budynku,  długim korytarzem prowadzącym do windy. W pobliżu budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wspólnych dla interesantów Delegatury ZUW i interesantów Prokuratury Okręgowej.

Wejście A:

- drzwi wejściowe pełne stanowiące barierę, następnie znajdują się drzwi do przedsionka, za nimi wejście na korytarz. W holu na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta z automatycznie rozsuwanymi drzwiami, Kasa  i Biuro Podawcze (drzwi automatycznie rozsuwane). Do VII Wydziału Gospodarczego prowadzą schody na I piętro (klatka schodowa), brak windy może utrudnić przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo.

-z prawej strony budynku (pomiędzy budynkami ul. Wł. Andersa 32A i 34 A- boczna brama wjazdowa na posesję)  droga prowadzi do wejścia dla osób niepełnosprawnych z poziomu parteru, korytarzem, gdzie mieści się toaleta dla niepełnosprawnych i dojście do windy. Winda porusza się na wszystkich kondygnacjach m.in. ułatwia dostęp do Zespołów Kuratorskich Sądu, zlokalizowanych na II piętrze

Wejście B:

- drzwi wejściowe pełne stanowiące barierę, w przedsionku znajduje się dyżurka ochrony, następnie w holu-  bramowy detektor metali i prześwietlarka rtg bagażu oraz szatnia dla interesantów. W budynku znajduje się winda, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem dźwiękowym. Oznaczenia przycisków na panelu sterującym są również w języku braille'a.  W niektórych częściach korytarza znajdują się schody, z kilku stopni, poruszanie się  ułatwiają platformy dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwe z tyłu budynku od ul. Stawisińskiego (lewa strona budynku). Znajduje się tam brama wjazdowa otwierana automatycznie, oraz domofon połączony z dyżurką ochrony. Następnie bariera w postaci drzwi zamykanych na kartę dostępu (drzwi otwiera pracownik ochrony), przejście prowadzi korytarzem  do windy.

W  budynku nad wejściem nie zamontowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo. Brak oznaczeń w alfabecie braille`a, brak oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego da osób niewidomych i słabowidzących.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Opis dostępności architektonicznej obiektu Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Grottgera 4 

- do budynku prowadzi jedno wejście dla interesantów. Po wejściu do budynku znajduje się parter, na I piętro prowadzą schody, brak jest windy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Brak oznaczeń w alfabecie braille`a, brak oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego da osób niewidomych i słabowidzących.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść  z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Opis dostępności architektonicznej obiektu  Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 17 

- do budynku prowadzi jedno wejście dla interesantów schodami, składającymi się z kilku stopnic. Wejście do budynku wyposażone jest platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z trzech kondygnacji, brak windy. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo. Brak oznaczeń w alfabecie braille`a, brak oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego da osób niewidomych i słabowidzących.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść  z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Udostępnione jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Ułatwienia

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Fibingier
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2021-03-29 13:12:40
Publikacja w dniu:
2021-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Fibingier
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2021-03-29 13:11:26
Publikacja w dniu:
2021-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Fibingier
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2021-03-29 11:01:29
Publikacja w dniu:
2021-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Fibingier
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2021-03-25 14:29:36
Publikacja w dniu:
2021-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Fibingier
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2021-02-23 15:02:48
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Zmiany:
Podejrzyj