Publikacja wyroku w sprawie II K 682/ 22

WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie:
Przewodnicząca: SSR Monika Rutkowska - Żebryk
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 roku sprawy:
Klaudiusza Sokołowskiego, syna Władysława i Izabelii, urodzonego 20 października 2002 roku w Koszalinie
oskarżonego o to, że:
w dniu 13 maja 2022 roku z terenu posesji położonej w miejscowości K(….) przy ul. (…) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia piły spalinowej marki STIHL Ms 231 o wartości 1400 złotych na szkodę S(…)S(…)
tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

1. uznaje oskarżonego Klaudiusza Sokołowskiego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 i § 2 k.k. oraz art. 35 § 1 k.k. przy zast. art. 37a § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,
2. na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jednorazową publikacje jego treści na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie na okres 7 dni,
3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 19 maja 2022 roku od godz. 11:30 do godz. 15:10,
4. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych, lecz nie wymierza mu opłaty.


Wyrok uprawomocnił się dnia 26 lipca 2022 r.

Rejestr zmian dla: Publikacja wyroku w sprawie II K 682/ 22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-05 14:33:32
Publikacja w dniu:
2022-08-05
Zmiany:
Podejrzyj