KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA SYSTEMU PRACY DWUZMIANOWEJ Z DNIEM 1.12.2020 R. W SĄDZIE REJONOWYM W KOSZALINIE

KOMUNIKAT

Zgodnie z rekomendacją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 roku (znak DNA-II.510.83.2020), na zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 10 listopada 2020 roku ( OA- 0- 17/ 20) z dniem 1 grudnia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Koszalinie wprowadza się system pracy dwuzmianowej.
Na czas obowiązywania systemu pracy dwuzmianowej ustala się następujące godziny obsługi interesantów w:
a) Biurze Obsługi Interesantów Sądu we wszystkie dni powszednie od 8.30 do 13.00 i od 14.30 do 19.00,
b) Biurze Podawczym Sądu we wszystkie dni powszednie od 8.30 do 13.00 i od 14.30 do 19.00,
c) Czytelni Akt Sądu we wszystkie dni powszednie od 8.30 do 12.30 i od 14.30 do 18.30,
d) Biurze Obsługi Interesantów oraz Biurze Podawczym VI Wydziału Ksiąg Wieczystych we wszystkie dni powszednie od 8.00 do 13.00,
e) Biurze Obsługi Interesantów IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego we wszystkie dni powszednie od 8.00 do 13.00,
f) Kasie Sądu we wszystkie dni powszednie od 8.00 do 12.30.

Zmiany te obowiązują do odwołania.

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA SYSTEMU PRACY DWUZMIANOWEJ Z DNIEM 1.12.2020 R. W SĄDZIE REJONOWYM W KOSZALINIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-27 14:32:08
Publikacja w dniu:
2020-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-27 14:29:47
Publikacja w dniu:
2020-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-27 14:25:41
Publikacja w dniu:
2020-11-27
Zmiany:
Podejrzyj