Konta bankowe

Konta bankowe Sądu Rejonowego w Koszalinie

DOCHODY (wpłaty m.in. opłat i kosztów sądowych, grzywny)

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie, ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin

Kod BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

46 1010 1599 0143 6822 3100 0000

 

SUMY NA ZLECENIE, ZALICZKI (wpłaty m.in. zaliczek sądowych, opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł)

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie, ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin

Kod BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

83 1010 1599 0143 6813 9800 0000

 

DEPOZYTY – przelewy bankowe (wpłaty m.in. poręczeń, zabezpieczeń majątkowych)

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Kod BIC/SWIFT: GOSKPLPW

IBAN: PL

PLN 17 1130 1017 0021 1001 5490 0004

USD 87 1130 1017 0021 1001 5490 0005

EUR 71 1130 1017 0021 1001 5490 0002

CHF 98 1130 1017 0021 1001 5490 0001

GBP 44 1130 1017 0021 1001 5490 0003

 

DEPOZYTY – wpłaty gotówkowe w placówkach Banku Pekao SA (wpłaty m.in. poręczeń, zabezpieczeń majątkowych)

PLN 74 1240 6957 0111 0000 0000 0762

USD 61 1240 6957 0787 0000 0000 0079

EUR 14 1240 6957 0978 0000 0000 0105

CHF 68 1240 6957 0797 0000 0000 0035

GBP 79 1240 6957 0789 0000 0000 0043

 

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ (wpłaty m.in. nawiązek, świadczeń pieniężnych)

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Kod BIC/SWIFT: GOSKPLPW

IBAN: PL

70 1130 1046 0016 0161 7620 0006

 

UWAGA!

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Koszalinie prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie wydziału, sygnatury akt, rodzaju wpłaty.

Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

E-znaki są możliwe do nabycia:

na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2022-03-17 08:24:51
Publikacja w dniu:
2022-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2021-08-27 14:33:33
Publikacja w dniu:
2021-08-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-10-31
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Małgorzata Blaszke
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Beata Bagniuk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-07-08
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d