Obwieszczenie w sprawie o sporządzeniu spisu inwentarza

2016-04-04

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 21 marca 2016 r. w sprawie z wniosku Gminy Miasto Koszalin zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 290/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Elżbiecie Urbańskiej, (PESEL 56052300582), zmarłej dnia 16 listopada 2004 r. w Koszalinie ostatnio zamieszkałej w Koszalinie.

Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukaszowi Tadeuszowi Sowie.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie w sprawie o sporządzeniu spisu inwentarza