Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Władysława Andersa 34 w Koszalinie będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne - Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Władysława Andersa 34 w Koszalinie będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz Prokuratury Okręgowej w Koszalinie - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieeń publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

nr referencyjny US/2/2018

termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 r, godzina 10:00

Rejestr zmian dla: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Władysława Andersa 34 w Koszalinie będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Polański
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Polański
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Polański
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Polański
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Polański
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Polański
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d