Ogłoszenie - Międzynarodowy Dzień Mediacji

Ogłoszenie - Międzynarodowy Dzień Mediacji


Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 17 października 2019r w Sądzie Okregowym w Koszalinie zaplanowane zostały następujące wydarzenia towarzyszące:
1) szkolenie z mediacji
• data: 4 października 2019r, g. 9.00-14.00;
• miejsce: Sąd Okręgowy w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, Koszalin, sala 206;
• oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; koordynator ds. mediacji;
• działanie: szkolenie dla sedziów, referendarzy i asystentów nt mediacji, w tym: dlaczego warto kieerować sprawy do mediacji, jak przekonać strony do mediacji, podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym po zmianie kodyfikacji, zatwierdzanie ugód mediacyjnych;
• cel: propagowanie mediacji jako alternatywy dla sporu sądowego, zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji, skrócenie czasu trwania postępowań i zmiejszenie obciążenia sedziów,;
• prowadzenie: dr Grzegorz Frączek – Centrum Szkoleń Prawnych Katowice, doktor nauk prawnych , mediator

2) Koszaliński Salon Mediatora
• data: 11 października 2019r, g. 10.00-14.00;
• miejsce: Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34, Koszalin, sala konferencyjna;
• oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, koordynator ds. mediacji;
• działanie: konferencja szkoleniowa z udziałem sędziów, mediatorów i osób zainteresowanych mediacją, prowadzona przez koordynatora ds. mediacji;
• cel: poprzez wymianę doświadczeń osób związanych zawodowo z postępowaniami mediacyjnymi, tworzona jest właściwa praktyka postępowań mediacyjnych, podnoszone są kwalifikacje mediatorów i wyjaśniane wątpliwości; omówione zostaną m.in. zmiany kodyfikacyjne,, idea tzw. „zielonych pokoi” oraz organizacja MDM w okręgu

3) Dyżury Mediacyjne
• data: 17 października 2019r, g. 8.30-14.30;
• miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, BOI w Sądzie Rejonowym w Koszalinie ul. Andersa 34, wejście A oraz Sąd Rejonowy w Białogardzie, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Sąd Rejonowy w Szczecinku, Sąd Rejonowy w Wałczu, Sąd Rejonowy w Sławnie, Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
• oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezesi Sądów Rejonowych, koordynator ds. mediacji
• działanie: nieodpłatne dyżury mediatorów w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych,
• cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

4) spotkanie z młodzieżą z koszalińskich szkół średnich
• data: 9 października 2019r, g. 9. 00-12.00;
• miejsce: Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34,sala nr 3
• oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, koordynator ds. mediacji,
• działanie: omówienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, symulacja mediacji,
• cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród młodzieży .
5) spotkanie ze studentami
• data: październik/listopad 2019r;
• miejsce: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna o/Koszalin
• oragnizator: Rektor GWSH, koordynator ds. mediacji,
• działanie: omówienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, symulacja mediacji,
• cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród studentów,

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - Międzynarodowy Dzień Mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d