Ogłoszenie o złożonym wykazie inwentarza w sprawie VIII Ns 83/ 20

Sygn. akt: VIII Ns 83/20

OGŁOSZENIE:
 W Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny w sprawie VIII Ns 83/20 toczy się postępowanie dot. złożenia wykazu inwentarza po Stefanii Wasilewskiej (PESEL 32102503086), zmarłej dnia 14 listopada 2019r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałej w Koszalinie przy ul. Juliana Tuwima 2/2.
Pouczenie:
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożonym wykazie inwentarza w sprawie VIII Ns 83/ 20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d