Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie

2016-11-09

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 września 2016 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Józefie Pięt (PESEL 39091305530) zmarłym w dniu 16 grudnia 2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Mielnie ul. Spokojna 1 76-032 Mielno. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie