Ogłoszenie sygn. akt I Ns 331/16

2016-07-07

Sąd Rejonowy w Koszalinie w sprawie I Ns 331/16 z wniosku Anny Klucz z udziałem Haliny Pawlak, Marii Wiśniewskiej, Stefanii Koszałko i Mieczysława Domaradzkiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Listowskiej, córce Marcina i Stanisławy, zmarłej 23 września 2015 roku w Koszalinie. ostatnio stale zamieszkałej w Koszalinie, wzywa, aby spadkobiercy wyżej wymienionej osoby w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 331/16