Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

2016-02-03

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał, iż w dniu 29 grudnia 2015 r. w sprawie z wniosku Gminy Miasta Darłowo zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 1859/15 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Andrzeju Pucek (PESEL 63041405377), zmarłym dnia 26 listopada 2011 r. w Darłowie ostatnio zamieszkałym w Darłowie przy ul. Portowej 4/5. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierzowi Goździckiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza