Postanowienie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Ns 65/ 21

Sygnatura akt I Ns 65/21
ZARZĄDZENIE

Dnia 15 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia Maja Markizańska

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2021 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Powiatu Koszalińskiego- Starosty Koszalińskiego
przy udziale Adama Boszko
o przepadek pojazdu

zarządza:

1. dla uczestnika Adama Boszko, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie p. Renatę Bagnucką, celem zastępowania nieobecnego,
2. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Gminy Świeszyno.
.

/sędzia Maja Markizańska/

Rejestr zmian dla: Postanowienie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Ns 65/ 21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2021-09-23 14:20:05
Publikacja w dniu:
2021-09-23
Zmiany:
Podejrzyj