Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie

2016-06-03

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 6 kwietnia 2016 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Eugeniuszu Kasprzyk (PESEL 50021215619) zmarłym 1 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkały w Unieściu przy ulicy 6 Marca 23/4. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie