Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie

2016-06-17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 13 czerwca 2016 r. w sprawie z wniosku Roberta Michalskiego z udziałem Mirosłąwa Michalskiego zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 671/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Michalskim (PESEL 49112406999), zmarłym dnia 4 września 2013 r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałym w Skibnie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysławowi Jurdze.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie