Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 1752/15

2016-02-11

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 20 stycznia 2016 r. w sprawie z wniosku Gminy Biesiekierz zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 1752/15 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Robercie Tadeuszu Kociubińskim (PESEL 61041702654), zmarłym dnia 26 stycznia 2011 r. w Starych Bielicach ostatnio zamieszkałym w Starych Bielicach. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorzowi Mrowińskiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 1752/15