Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 212/16

2016-04-28

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie z wniosku Gminy Miasta Koszalin zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 212/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Wiatrowskiej, zmarłej dnia 13 grudnia 2004 r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałej w Koszalinie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukaszowi Tadeuszowi Sowie.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 212/16