Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 358/16

2016-04-08

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie z wniosku Gminy Miasto Koszalin zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 358/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Ciężkowskim (PESEL 67100405115), zmarłym dnia 22 lipca 2009 r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukaszowi Tadeuszowi Sowie.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 358/16