Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 394/16

2016-05-19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 10 maja 2016 r. w sprawie z wniosku Mariana Bednarka zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 394/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jarosławie Tomaszu Bednarek (PESEL 88020304432), zmarłym dnia 21.12.2013 r. w Siechnicach (woj. dolnośląskie) ostatnio zamieszkałym w Polanowie, przy ul Partyzanckiej 27. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Markowi Winnickiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 394/16