Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygnatura akt VIII Ns 490/14

2017-03-15

Sygn.akt VIII Ns 490/14
Sąd  Rejonowy w Koszalinie  VIII Wydział Cywilny

w składzie następującym:
Przewodniczący     SSR    Tomasz Klemke
Protokolant: starszy asystent sędziego Julia Klimiuk

Po  rozpoznaniu  w dniu  7 marca 2017r.  w Koszalinie na  posiedzeniu   niejawnym sprawy z wniosku Toyota Bank Polska S.A. w Warszawie
z udziałem Marcina Surma, Damiana Surma, Łukasza Surma i Zofii Surma
o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Jerzym Surma

postanawia:

1.    podjąć zawieszone postępowanie;
2.    na podstawie art. 144 §1 kpc ustanowić dla uczestnika Marcina Surma, którego miejsce pobytu nie jest     znane, ostatnio zamieszkałego w Koszalinie przy ul. Niepodległości 5/6, kuratora procesowego w osobie     pracownika tut. Sądu – Ewy Nadolskiej - do zastępowania pozwanego w niniejszej sprawie;
3.    ogłosić publicznie w budynku Sądu i lokalu Urzędu Miasta Koszalin o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem     sprawy, w której go ustanowiono;
4.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu i postanowienia od upływu miesiąca od daty     wywieszenia obwieszczeń w budynku tut. Sądu i Urzędu Miasta.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygnatura akt VIII Ns 490/14

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Motyl
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d