Punkty Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów Wydziału I Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Gospodarczego, VIII Wydziału Cywilnego oraz XI Wydziału Wykonywania Orzeczeń.

Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Andersa 34, skrzydło A budynku, parter.

tel. 94 31 70 221, 94 34 28 628

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00


Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Andersa 34, pokój nr 71,

tel: 94 31 70 281

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 17:30, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00


Obsługa interesantów IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Andersa 34, pokój nr 84

tel: 94 34 28 260

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 15:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

 

Zasady funkcjonowania Biur Obsługi Interesantów/Punktów Informacyjnych

Biura Obsługi Interesantów oraz Punkty Informacyjne zostały utworzone w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. Punkty Informacyjne Andersa 34 połączone są z biurami podawczymi Sądu Rejonowego w Koszalinie, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

 

Do zadań Biur Obsługi Interesantów/Punktów Informacyjnych należy:

 1. informowanie o funkcjonujących wydziałach sądu okręgowego i sądów rejonowych oraz o zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa),
 2. informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w sądzie,
 3. wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 4. wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
 5. udostępnianie adresów, telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 6. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
 7. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie,
 8. dystrybucja formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
 9. udostępnianie wzorów pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw,
 10. informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu,
 11. informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
 12. informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
 13. kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 14. informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej.