Sygnatura akt I C 1229/17 Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora

2017-09-14

Sygn. akt I C 1229/17

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym w składzie
Przewodnicząca: SSR Marta Knotz

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Miasto Koszalin Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
przeciwko Stanisławowi Brzezińskiemu
o zapłatę

postanawia:
1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 czerwca 2016 roku,
2. dla pozwanego Stanisława Brzezińskiego, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie Daniela Kuśmierczuka, celem zastępowania nieobecnego,
3. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Miasta Koszalina.

(SSR Marta Knotz)

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I C 1229/17 Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Sabina Dębiec
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d