Sygnatura akt I C 3195/17 Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora

Sygn. akt I C 3195/17

ZARZĄDZENIE
Dnia 23 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym
Przewodnicząca: SSR Marta Knotz

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Energa – Obrót spółki akcyjnej w Gdańsku
przeciwko Piotrowi Piątkowi
o zapłatę

zarządziła:
1. dla pozwanego Piotra Piątka, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie Daniela Kuśmierczuka, celem zastępowania nieobecnego,
2. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, stronie internetowej sądu oraz w budynku Urzędu Miasta Koszalina.

(SSR Marta Knotz)

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I C 3195/17 Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d