Sygnatura akt I Ns 1104/17 Ogłoszenie

Sygn. akt: I Ns 1104/17


OGŁOSZENIE


„Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 grudnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza po Jolancie Krawczyk (PESEL 61012008329), zmarłej w dniu 3 września 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Koszalinie. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. inny spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 1104/17 Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d