Sygnatura akt I Ns 115/18 Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 23 lutego 2018 roku w sprawie sygn. akt I Ns 115/18 zostało wydane postanowienie o spisie inwentarza spadku po Wandzie Zofii Marczak zd. Kowalskiej (PESEL: 48050109041) zmarłej w dniu 11 stycznia 2015 roku w Koszalinie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Koszalin, ul. Broniewskiego 21/15. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 115/18 Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d