Sygnatura akt I Ns 188/17 Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

2017-06-09

Sygn. akt I Ns 188/17

POSTANOWIENIE

Dnia 25 maja 2017 roku
Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Maria Ferster

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Nikoli Julii Radek
o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia:
1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Zbigniewie Kosieckim, zmarłym dnia 10 czerwca 2012 w Koszalinie,
2. do wykonania postanowienia wyznaczyć Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysława Jurgę.


(SSR Maria Ferster)

UZASADNIENIE
Spadkobierca ustawowy – Nikola Julia Radek reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego Łukasza Radka złożyła wniosek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zbigniewie Kosieckim, zmarłym dnia 10 czerwca 2012 roku w Koszalinie,
Zgodnie z treścią art. 637§1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zawartość protokołu spisu inwentarza reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 roku w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zajęcia spadku.
W punkcie 2 sentencji orzeczono o powierzeniu wykonania postanowienia Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysławowi Jurdze, u którego złożono wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza ( Kmn 1/16).


(SSR Maria Ferster)

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 188/17 Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
b/d