Sygnatura akt I Ns 459/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 18 maja 2017 roku został złożony wykaz inwentarza po Józefie Stanisławie Blomkowskim (PESEL 46042308979), zmarłym w dniu 27 czerwca 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Koszalinie ul. Wieniawskiego 6/3. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. inny spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 459/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d