Sygnatura akt I Ns 465/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

2017-06-13

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 24 maja 2017r. w sprawie o sygn. akt I Ns 465/17 zostało wydane postanowienie o spisie inwentarza po Ludmile Segreckiej (córce Bronisława i Leonidy, Nr PESEL 49011301827) zmarłej w dniu 05.06.2016 r. w Wyszeborzu, gm. Manowo, ostatnio stale zamieszkałej i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wyszeborzu, gm. Manowo.
Sąd poucza, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 465/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d