Sygnatura akt I Ns 757/17 Komunikat

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018r wydanym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w sprawie I Ns 757/17 z wniosku Sabiny i Antoniego Kołodziejczak zezwolił wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych w kwocie 11,90zł wpisanej jako hipoteka umowna zwykła na rzecz Banku Spółdzielczego Oddział w Sławnie z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten może być wydany następcy wierzyciela hipotecznego. Sąd Rejonowy w Koszalinie wzywa zatem wierzyciela do odbioru depozytu.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 757/17 Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d