Sygnatura akt I Ns 873/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

2017-10-30

I NS 873/17/Ž

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 16 października 2017 roku w sprawie sygn. akt I NS 873/17 zostało wydane postanowienie o spisie inwentarza spadku po Jarosławie Janie Kuliku ( PESEL: 62030803017) zmarłym w dniu 13 sierpnia 2016 roku w Kędzierzynie gmina Sianów, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Kędzierzyn IA, 76-003 Kędzierzyn. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 873/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
b/d