Sygnatura akt I Ns 924/17 Postanowienie

Sygn. akt I Ns 924/17

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2018r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Małgorzata Przykucka

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018r. w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Grażyny Niedziela
z udziałem Beaty Kosiewicz, Manueli Suwały, Waldemara Brody, Wiesławy Brody, Iwony Żydowicz, Zuzanny Więzowskiej, Mirosława Więzowskiego, Marleny Laskowskiej, Cezarego Laskowskiego, Karoliny Olczyk, Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Laski Koszalińskie 31
o zatwierdzenie sprawozdania z zarządu

postanawia

1. dla uczestnika Cezarego Laskowskiego ostatnio zamieszkałego w Ostrowcu 8/4, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego – asystenta sędziego – Daniela Kuśmierczuka, celem zastępowania nieobecnej,
2. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na okres miesiąca na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie,
3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu od upływu miesiąca od dnia wywieszenia ogłoszenia.

SSR Małgorzata Przykucka

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 924/17 Postanowienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-02-12
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
b/d