Sygnatura akt I Ns 990/17 Postanowienie o złożeniu wykazu inwentarza

Sygn. akt I Ns 990/17

POSTANOWIENIE

Dnia 11 grudnia 2017 roku
Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Justyna Celińska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
z wniosku Katarzyny Ratajczak

o złożenie wykazu inwentarza

postanawia:
ogłosić złożenie w sprawie o sygn. akt I Ns 990/17 wykazu inwentarza po Cezarym Ratajczaku (PESEL 58091710018) zmarłym w dniu 25 maja 2017 roku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Koszalinie.

SSR Justyna Celińska

 

 


Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 990/17 Postanowienie o złożeniu wykazu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d