Sygnatura akt II K 567/17 Publikacja wyroku

Sygn. akt II K 567/17
2 Ds.961.2016

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 10 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Rafał Podwiński
Protokolant: Karolina Funk
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie: Agnieszka Księżopolska-Breś

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. sprawy:
Dawida Klimasa, syna Krzysztofa i Sylwii, urodzonego 14 maja 1996 roku w Koszalinie,
Oskara Kryla, syna Edwarda i Teresy, urodzonego 04 sierpnia 1996 roku w Drawsku Pomorskim,
oskarżonych o to, że:
w dniu 30 maja 2017 r. w Koszalinie działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z Łukaszem Maliszewskim, Patrykiem Sztrajtem, Damianem Adamczewskim, Przemysławem Stankiem stosując przemoc w postaci pobicia Marcina Szutko poprzez jego kopanie, szarpanie i uderzanie po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci portfela wraz z zawartością dowodu osobistego i prawa jazdy oraz karty bankomatowej, power banka o wartości 60 zł oraz pieniędzy w kwocie 20 zł oraz telefonu komórkowego LG L9 o wartości 200 zł należących do Marcina Szutko oraz portfela wraz z zawartością w postaci dowodu osobistego i prawa jazdy oraz karty bankomatowej, a także pieniędzy w kwocie 100 zł należących do Izabeli Szutko, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na postawę obronną pokrzywdzonego Marcina Szutko, czym działali na szkodę Marcina Szutko i jego żony Izabeli Szutko,
tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1. w ramach zarzuconego oskarżonym Dawidowi Klimasowi i Oskarowi Kryla w akcie oskarżenia czynu, uznaje oskarżonych Dawida Klimasa i Oskara Kryla za winnych tego, że w dniu 30 maja 2017 r. w Koszalinie działając wspólnie i w porozumieniu używając przemocy w postaci bicia po całym ciele Marcina Szutko usiłowali ukraść posiadane przez Marcina Szutko portfel, telefon i pieniądze należące do Marcina Szutko i Izabeli Szutko, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli i nie dokonali kradzieży z uwagi na postawę obronną Marcina Szutko oraz działając wspólnie i w porozumieniu, a także wspólnie i w porozumieniu z innymi czterema ustalonymi osobami poprzez kopanie, szarpanie i uderzanie po całym ciele Marcina Szutko wzięli udział w pobiciu Marcina Szutko, w którym narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku z art. 157 § 1 kk, tj. za winnych popełnienia przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. skazuje oskarżonego Dawida Klimasa i Oskara Kryla każdego z oskarżonych na kary po 2 (dwa) lata pozbawienia wolności,
2. na podstawie art. 46§ 1 k.k. orzeka od oskarżonego Dawida Klimasa na rzecz pokrzywdzonego Marcina Szutko kwotę 3000 (trzy tysiące) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
3. na podstawie art. 46§ 1 k.k. orzeka od oskarżonego Oskara Kryla na rzecz pokrzywdzonego Marcina Szutko kwotę 3000 (trzy tysiące) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
4. na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację wyroku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie przez okres 3 (trzech) miesięcy,
5. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie pierwszym wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Dawidowi Klimasowi okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 30.05.2017r. g. 23.40 do dnia 18.09.2017r. g. 23.40 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,
6. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie pierwszym wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Oskarowi Kryla okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 13.06.2017r. g. 10.20 do dnia 10.11.2017r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,
7. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Marcina Cuber kwotę 516,60 zł brutto (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy brutto) tytułem pomocy prawnej, udzielonej oskarżonemu Dawidowi Klimasowi z urzędu w postępowaniu przed sądem rejonowym w trybie zwyczajnym,
8. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ryszarda Jagiełowicza kwotę 516,60 zł brutto (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy brutto) tytułem pomocy prawnej, udzielonej oskarżonemu Oskarowi Kryla z urzędu udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem rejonowym w trybie zwyczajnym,
9. zwalnia oskarżonych Dawida Klimasa i Oskara Kryla od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt II K 567/17 Publikacja wyroku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d