Sygnatura akt VIII C 1210/17 Postanowienie

Sygn.akt VIII C 1210/17

POSTANOWIENIE

                                                                                          Dnia  20 maja 2019r.

Sąd  Rejonowy w Koszalinie  VIII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący     SSR Tomasz Szantyr

Protokolant: starszy asystent sędziego Julia Klimiuk

 Po  rozpoznaniu  w dniu  20 maja 2019r.  w Koszalinie

na  posiedzeniu   niejawnym

sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie

przeciwko Milenie Sewruk (poprzednio Zaborowskiej)

o zapłatę

 postanawia:

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie;

  2. na podstawie art. 144 §1 kpc ustanowić dla pozwanej Mileny Sewruk, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Sęczkowo 11/4, gmina Malechowo, kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Magdaleny Malinowskiej - do zastępowania pozwanej w niniejszej sprawie;

  3. ogłosić publicznie w budynku Sądu i lokalu Urzędu Gminy Malechowo o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;

  4. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu i postanowienia od upływu miesiąca od daty wywieszenia obwieszczeń w budynku tut. Sądu i Urzędu Gminy.

                                                                                                                                                                                                                                              Sędzia

     

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII C 1210/17 Postanowienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
b/d