Sygnatura akt VIII Ns 293/12 Wezwanie do odebrania depozytu

Koszalin, dnia 20 września 2018 r.
Sygn.akt VIII Ns 293/12

WEZWANIE

Na podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny w Koszalinie wzywa uprawnionych – spadkobierców zmarłej Petroneli Socha – do odebrania depozyty w wysokości 3.692,50 zł, złożonego przez Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 25 czerwca 2012r. po wykazaniu praw do spadku za pomocą dokumentu (postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).
Termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepodjętego depozyt i z tą chwila wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy)

Sędzia Sądu Rejonowego
Marcin Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 293/12 Wezwanie do odebrania depozytu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Anna Wilkiewicz
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d