Sygnatura akt VIII Ns 30/17 - spis inwentarza

2017-02-22

Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c., ogłasza, iż w dniu 30 stycznia 2017 roku w tutejszym Sądzie,
w sprawie z wniosku Andrzeja Szulca, prowadzonej pod sygn. akt VIII Ns 30/17, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Janie Szulcu, zmarłym dnia 3 marca 2012 roku w Białogardzie, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie.

Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Markowi Winnickiemu. Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 30/17 - spis inwentarza