Sygnatura akt VIII Ns 321/18 Ogłoszenie

„Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VIII Cywilny na podstawie art. 6381 kpc ogłasza, że w tut. sądzie został złożony przez spadkobierców wykaz inwentarza spadku po Wojciechu Witkowskim (PESEL 53041312753) zmarłym w dniu 18 maja 2018 r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie przy ulicy Zubrzyckiego 11 C/3.
Sąd poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; zaś osoby spadkobiercy uprawnionego do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc).
Nadto osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać podmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 321/18 Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d