Sygnatura akt VIII Ns 344/13 wezwanie

Koszalin, dnia 20 grudnia 2018 r.

Sygn.akt VIII Ns 344/13

 

WEZWANIE

 

            Na podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny w Koszalinie wzywa uprawnionych – spadkobierców zmarłego Marka Przeniosło – do odebrania depozytu w wysokości 68,04 zł, złożonego przez Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzki w Koszalinie na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 1 sierpnia 2013r., po wykazaniu praw do spadku za pomocą dokumentu (postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).

            Termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepojętego depozytu i z tą chwilą wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy).

 

                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                   Marcin Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 344/13 wezwanie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Anna Wilkiewicz
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d