Sygnatura akt VIII Ns 352/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

Sygn. akt VIII Ns 352/17

„Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c., ogłasza, iż w dniu 30 listopada 2017 roku w tutejszym Sądzie, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie przy udziale Stanisławy Haliny Hryckiewicz, Michała Wacława Hryckiewicza, prowadzonej pod sygn. akt VIII Ns 352/17, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jacku Hryckiewiczu, zmarłym dnia 20 września 2013 roku w Koszalinie, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorzowi Mrowińskiemu. Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,


SSR Mariola Frączyk-Chmielewska

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 352/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kornela Biercewicz
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d