Sygnatura akt VIII Ns 378/14 Ogłoszenie

Koszalin, dnia 12 lutego 2018r.

Sygn.akt VIII Ns 378/14WEZWANIENa podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny w Koszalinie wzywa uprawnionych – spadkobierców zmarłej Natalii Łuczak i Marianny Sradomskiej - do odebrania depozytu w wysokości 585,81 zł, złożonego przez Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 5 grudnia 2014r., po wykazaniu praw do spadku za pomocą dokumentu (postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).
Termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepojętego depozytu i z tą chwilą wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy).Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Szantyr

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 378/14 Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kornela Biercewicz
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d