Sygnatura akt VIII Ns 438/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza


Ogłoszenie

”Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny, na podstawie art. 638 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 listopada 2017r. w sprawie VIII Ns 438/17 do Sądu Rejonowego w Koszalinie VIII Wydział Cywilny wpłynął wykaz inwentarza po zmarłej Alicji Szlufik, zmarłej dnia 08.02.2017r. PESEL: 67020606256.
Wykaz inwentarza został dokonany przez Ryszarda Szlufika, zamieszkałego w Koszalinie przy ul. Wenedów 4/8.
Sąd poucza, iż ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni i osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. „

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 438/17 Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kornela Biercewicz
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
b/d