Sygnatura akt VIII Ns 476/17 Ogłoszenie o złożeniu wykazu spisu inwentarza

Sygn. akt: VIII Ns 476/17

„ W trybie art.636 3 par.3 kpc Sąd Rejonowy w Koszalinie , VIII Wydział Cywilny ogłasza, ze w dniu 12 grudnia 2017r został złożony przez Beatę Wesołowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Tomasza Wesołowskiego PESEL 791000712614, ostatnio zamieszkałym w Osiekach 74-004, przy ul. Parkowej 22, zmarłego w dniu 04 marca 2016r. ZE złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto , kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.-art. 638 1 par3 pkt. 1 kpc. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby wymienione w art.637 par.1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


SSR Mariola Frączyk-Chmielewska

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 476/17 Ogłoszenie o złożeniu wykazu spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kornela Biercewicz
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d