Sygnatura akt VIII Ns 624/16 - spis inwentarza

2017-03-20

Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny, na podstawie art. 637§ 3 k.p.c., ogłasza, iż w dniu 20 lutego 2017 roku w tutejszym Sądzie,w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie, prowadzonej pod sygn. akt VIII Ns 624/16, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Bińczyk, zmarłej dnia 31 grudnia 2011 r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałej w Koszalinie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorzowi Mrowińskiemu. Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt VIII Ns 624/16 - spis inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Adriana Płatosz
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-20
Publikacja w dniu:
2017-03-20
Opis zmiany:
b/d