Sygnatura akt X K 376/17 Publikacja wyroku

2017-10-26

Sąd Rejonowy w Koszalinie X Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia SR Piotr Boguszewski
Protokolant: sekr. sąd. Anna Budna

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Agnieszki Księżopolskiej-Breś
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2017 roku
sprawy: Tomasza Paczkowskiego
syna Jana i Barbary z domu Racinowskej
urodzonego 21 czerwca 1985 roku w Koszalinie

oskarżonego o to, że:
w okresie od października 2016 roku do 11 marca 2017 roku w Koszalinie, wbrew przepisom ustawy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił Leszkowi Kowalskiemu 24 razy środek psychotropowy w postaci amfetaminy w ilości łącznie 48 gram:
- w okresie od 1 do 9 października 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 10 do 16 października 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 17 do 23 października 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 24 do 30 października 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 31 października do 6 listopada 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 7 do 13 listopada 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 14 do 20 listopada 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 21 do 27 listopada 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 28 listopada do 4 grudnia 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 5 do 11 grudnia 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 12 do 18 grudnia 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 19 do 25 grudnia 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 26 do 31 grudnia 2016 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 1 do 8 stycznia 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 9 do 15 stycznia 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 16 do 22 stycznia 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 23 do 29 stycznia 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 13 do 17 lutego 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 18 do 21 lutego 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 22 do 26 lutego 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 27 lutego do 1 marca 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w okresie od 2 do 10 marca 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
- w dniu 11 marca 2017 roku środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 gram za kwotę łącznie 50 złotych,
za łączną kwotę 1200 złotych,
a także w okresie od stycznia 2017 roku do 14 marca 2017 roku w Koszalinie, wbrew przepisom ustawy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił Pawłowi Burak 6 razy środek odurzający w postaci marihuany w ilości łącznie 30 gram:
- w okresie od 1 do 15 stycznia 2017 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę 200 złotych
- w okresie od 16 do 24 stycznia 2017 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę 200 złotych
- w okresie od 25 do 31 stycznia 2017 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę 200 złotych
- w okresie od 1 do 12 lutego 2017 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę 200 złotych
- w okresie od 13 do 28 lutego 2017 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę 200 złotych
- w okresie od 1 do 14 marca 2017 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę 200 złotych,
za łączną kwotę 1200 złotych
tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. (Dz.U. z 205 r., Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

I. uznaje oskarżonego Tomasza Paczkowskiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w oskarżeniu – to jest występku z art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 k.k. i za to, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego Tomasza Paczkowskiego w punkcie I. wyroku kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby i na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje go na ten czas pod dozór kuratora sądowego;
III. na podstawie art. 33 § 1 i § 2 k.k. wymierza oskarżonemu Tomaszowi Paczkowskiemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na 10,00 zł (dziesięć złotych);
IV. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie III. wyroku kary grzywny zalicza oskarżonemu Tomaszowi Paczkowskiemu okres zatrzymania w okresie od 15 marca 2017 roku (od godziny 1500) do 16 marca 2017 roku (do godziny 1530) przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równia się dwóm stawkom dziennym grzywny;
V. na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego Tomasza Paczkowskiego przepadek korzyści majątkowej osiągniętej czynem opisanym w punkcie I. wyroku poprzez zapłatę na rzecz Skarbu Państwa kwoty 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych);
VI. na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonego Tomasza Paczkowskiego nawiązkę w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie – Oddziału Terenowego w Koszalinie na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii;
VII. na podstawie art. 43b k.k., tytułem środka karnego, orzeka wobec oskarżonego Tomasza Paczkowskiego podanie treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez jej publikację na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie;
VIII. nie obciąża oskarżonego Tomasza Paczkowskiego obowiązkiem zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych – w tym nie wymierza mu opłaty.


SSR Dominik Ciężki

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt X K 376/17 Publikacja wyroku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-10-26
Publikacja w dniu:
2017-10-26
Opis zmiany:
b/d