Sygnatura I Ns 427/18 Postanowienie

Sygn. akt: I Ns 427/18

POSTANOWIENIE

  Dnia 16 października  2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń

Protokolant: as. sędziego Tomasz Horeglad

po  rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 roku w Koszalinie

na posiedzeniu  niejawnym

sprawy z wniosku Kristen Ashley Micyk

z udziałem Jolanty Micyk, Kody Micyk

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Mirosławie Stefanie Micyk

 

postanawia:

sporządzić spis inwentarza spadku po zmarłym Mirosławie Stefanie Micyk.

 

SSR Piotr Cichoń

 

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni Kristen Ashley Micyk w dniu 17 maja 2018 roku złożyła wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marka Winnickiego o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Stefanie Micyk, zmarłym w dniu 24 lipca 2016 roku w Koszalinie. O powyższym fakcie zgodnie z treścią art. 6371 § 2 kpc komornik sądowy zawiadomił sąd spadku.

Z akt sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Mirosławie Stefanie Micyk, prowadzonej przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I Ns 1335/16  wynika, iż biorąca udział w tym postępowaniu Kristen Micyk jest spadkobiercą ustawowym po zmarłym Mirosławie Stefanie Micyk.

Mając powyższe na uwadze należało na podstawie art. 637 § 1 kpc orzec o sporządzeniu spisu inwentarza spadku.

 

SSR Piotr Cichoń

Rejestr zmian dla: Sygnatura I Ns 427/18 Postanowienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d