Sygnatura I Ns 898/18 Postanowienie

Sygn. akt I Ns 898/18

POSTANOWIENIE

 

Dnia 14 stycznia 2019 roku

 

St. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydziale Cywilnym

   w osobie Justyny Rychlińskiej

 

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku w Koszalinie

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Antoniego Majewskiego

o złożenie wykazu inwentarza

 

postanawia:

ogłosić złożenie w sprawie o sygn. akt  I Ns 898/18 wykazu inwentarza po Romanie Gąsiorku (PESEL 67022112432) zmarłym w dniu 24 sierpnia 2017 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Koszalinie.

 

 

 

 

Pouczenie

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiorcami, albo wykonawcami  testamentu oraz, że wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura I Ns 898/18 Postanowienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d