Sygnatura VIII Ns 331/15 Wezwanie

Koszalin, dnia 21 listopada 2018r.

 

Sygn.akt VIII Ns 331/15 

 

WEZWANIE 

 

            Na podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny w Koszalinie wzywa uprawnionego – następcę prawnego Banku Spółdzielczego w Koszalinie - do odebrania depozytu w wysokości 130 zł, złożonego przez Józefa Świętochowskiego i Barbarę Świętochowską na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 21 września 2015r.

            Termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepojętego depozytu i z tą chwilą wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy). 

  

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Klemke

Rejestr zmian dla: Sygnatura VIII Ns 331/15 Wezwanie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d